Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Lezingenmiddag - 2001, Arnhem     2001

Reversie en de bescherming daartegen in NR.

Het fenomeen reversie is een bekend verschijnsel in zwavel gevulkaniseerde netwerken, vooral in NR vulkanizaten. Het vindt plaats als netwerken die voornamelijk uit polisulfide crosslinks bestaan onderworpen worden aan een tijd-temperatuurprofiel, hetgeen een modificatie van de crosslinks veroorzaakt. Dit fenomeen leidt tot een verandering in de verdeling van het type crosslinks en in een verlaging van de crosslink dichtheid, hetgeen een verslechtering van de mechanische eigenschappen tot gevolg heeft.
Omdat reversie een ongewenst verschijnsel is in NR vulkanizaten is het niet verbazingwekkend dat er verschillende compounding concepten zijn ontwikkeld om dit effect te voorkomen of te minimaliseren. Het meest bekende en bewezen concept is de toepassing van een zogenaamd effici