Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Zinkoxide en milieu - Studiemiddag georganiseerd door IOP / Zware Metalen in samenwerking met VKRT -2003      2003

Zinkoxiden in de rubberindustrie, een noodzaak ?

In het milieubeleid staan zware metalen ter discussie, waaronder ook zinkoxide. In een innovatief onderzoek programma (IOP) werd naar alternatieven gezocht ter vermindering of ter vervanging van zinkoxide. Een onderzoek is uitgevoerd naar vermindering van zinkoxide als activator door de concentratie te verlagen en de deeltjesgrootte te verkleinen, tevens zijn andere (milieu vriendelijke) metaaloxiden onderzocht. Alternatieve vulkanisatiesystemen zoals aminen zijn ge