Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Veiligheid en Milieu Wetgeving     2014

REACH

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot REACH. Welke stoffen staan op welke lijsten en welke consequenties heeft dit ? Hoe kan men uitvinden wat een goede alternatieve stof is? Welke verplichtingen heeft de gebruiker van stoffen/mengsel op het moment dat hij een extended Safety Data Sheet ontvangt? Daarnaast wordt er kort ingegaan op welke wijze Inspectie SZW te werk gaat en wordt het onderwerp Reach & Recycling kort aangestipt.