Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubber in Transport - Non automotive     2014

Rubbers in treinen; meest onzichtbaar, maar wel essentieel

In treinen zijn rubbers aanwezig op verschillende posities, meestal onzichtbaar. In het draaistel hebben staal-rubberdelen meerdere functies, waarvan sommige direct van invloed zijn op het rijgedrag van de trein, en in extreme gevallen op de veiligheid. In de lezing zal worden ingegaan op de rol die Plurel speelt in het omgaan met deze staal-rubberdelen, en met name in het vaststellen van de restlevensduur, essenti