Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubber vulstoffen     2019

Sidistar® a different kind of silica

Sidistar® is een heel ander type silica dan men doorgaans gebruikt in de rubber industrie. Door z’n specifieke morfologie werkt het niet versterkend maar heeft daardoor hele bijzondere andere eigenschappen. In deze presentatie gaan we in op de verschillen met de zogenaamde “normale” silica’s en Sidistar®. Er wordt een overzicht gegeven van toepassingen waar deze eigenschappen kunnen worden gebruikt. Toepassingen als: Verbetering van rheologie; verbeterde dynamische veroudering, verbeterde vlamvertraging en het inmengen van Kevlar vezels worden nader belicht.