Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Hoge temperaturen onder de motorkap - 1997      1997

Toelichting - Trends, toepassingen en ontwikkelingen in kunststof en rubber

Inleiding
Toepassingen van kunststoffen en rubbers in de hedendaagse auto zijn talrijk. Nadere beschouwing leert echter dat, waar in het interieur ca. 95% van alle zichtbare delen wordt gerealiseerd in polymeren en een groot gedeelte van het exterieur zou kunnen worden gemaakt in polymeren (om economische redenen niet altijd gerealiseerd), het motorcompartiment nog een relatief 'achtergebleven gebied' is. Dit symposium wil een overzicht geven van reeds gerealiseerde polymere toepassingen in en om de motor en uitdagende mogelijkheden voor de toekomst.