VKRT seminars of Plastic and Rubber sector               

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

 VKRT Meetings

09-02-2017: Wetgeving: Arbo/Milieu/REACH  

Weg naar Rhijnauwen 13-15

3584 AD Utrecht


Seminar schedule

Time
13.00

Author(s)
Ontvangst en Registratie

Subject

Time
13.30

Author(s)
Opening door voorzitter VKRT

Subject

Time
13.45

Author(s)
Glenn de Winter, Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V.

Subject
Nationaal en international transport van gevaarlijke stoffen

Nationaal en international transport van gevaarlijke stoffen   

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn nationaal en internationaal voorschriften afgesproken, die voortvloeien uit de modelvoorschriften van de United Nations.

Deze voorschriften hebben betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor, binnenwater, zee en lucht.

 

In 1957 waren er 7 landen, waaronder Nederland, die besloten om een eenheid te vormen in het vervoer van gevaarlijke stoffen over land. Hierdoor werd het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen tussen deze landen vereenvoudigd. Deze overeenkomst, het ADR, heeft thans 48 aangesloten landen.

 

De voorschriften gaan over o.a. de indeling van gevaarlijke stoffen in groepen, die gevarenklassen worden genoemd. Vanuit de gevaarlijkheid van stoffen zijn er bepalingen die betrekking hebben op het verpakken; etiketteren; documenteren en het vervoer.

 

In de laatste decennia is er meer aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van de bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokkenen en zijn er steeds strengere opleidingsverplichtingen gekomen.

Sinds 2000 moeten bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen een interne- dan wel externe veiligheidsadviseur hebben.

Daarnaast dienen bedrijven die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht een erkenning hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

In deze presentatie zal globaal worden ingegaan op de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorschriften en antwoord worden gegeven op de gestelde vragen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen via de diverse vervoermodaliteiten en de eisen voor opslag voor de gebruikers van gevaarlijke stoffen.

Time
14.30

Author(s)
Yvonne Jansma, Sphera

Subject
What a SDS can(not) tell you about rubber and plastic

What a SDS can(not) tell you about rubber and plastic   

The content of a Safety Data Sheet (SDS) in Europe is dictated by the REACH and the Classification Labelling and Packaging (CLP) directives. If you are a manufacturer of rubber and plastic materials you’ll receive SDS’s of raw materials and maybe you are also obliged to create SDS’s of your own finished products.

 

Are you fully aware of the background of these directives? What is the connection between CLP and regulations in countries outside Europe? Do you know what a SDS can tell you about raw materials? What information do you need to create your own SDS’s?

 

In my presentation I will try to answer above questions and give some more background information. Probably you will look at your SDS’s differently!

Time
15.15

Author(s)
Pauze

Subject

Time
15.45

Author(s)
Onno Jongerius, Jongerius Consult BV

Subject
Hoe regel ik de REACH & CLP verplichtingen praktisch in mijn bedrijf?

Hoe regel ik de REACH & CLP verplichtingen praktisch in mijn bedrijf?   

Inleiding

 

Het is inmiddels ruim 10 jaar dat de ‘nieuwe’ EU wetgeving voor gevaarlijke stoffen via de REACH Verordening (EG 1907/2007) en CLP Verordening (EG1272/2008) van kracht is. Waar REACH & CLP voor staan is op meerdere plaatsen op Internet op te zoeken. Zo kunt u via deze link een samenvatting van REACH vinden en links naar andere relevante websites en via deze link idem voor CLP.
De spreker ondersteunt al meer dan 25 jaar bedrijven met het veilig gebruik van chemische producten door efficiënt te voldoen aan de relevante (EU) wetgeving. Hij is de grondlegger van het REACH Support Netwerk, met als doel om praktische REACH Compliance oplossingen online beschikbaar te maken voor (MKB) bedrijven voor acceptabele prijzen.

 

Inhoud

 

De presentatie begint met hoe u als (MKB) bedrijf eenvoudig kunt checken wat uw rol(len) en verplichtingen zijn vanuit REACH. Vervolgens gaan we dieper in op wat dit betekent voor uw eigen bedrijfsprocessen en hoe u de communicatie met uw leveranciers en afnemers het beste kunt inrichten.
De presentatie zit vol met tips over hoe u zo praktisch mogelijk kunt voldoen aan REACH.
De presentatie is interactief met gelegenheid tot stellen van vragen.

Time
16.30

Author(s)
Cor Gringhuis, QEW Engineered Rubber

Subject
New source of Natural Rubber emerging from our backyard?

New source of Natural Rubber emerging from our backyard?   

The necessity of an alternative source for Natural Rubber grows stronger and stronger, as the current geographical origin of our NR today is under pressure due to social, economical and environmental factors. The availability of the globally demanded amount of NR in the (near) future is not guaranteed. Alternative sources need to be found, preferably on short notice. The solution may be present in the forgotten gem, Taraxacum koksaghys (TKS) also known as the Russian Dandelion. Several projects, worldwide, are running to investigate the qualitative and economic feasibility of Natural Rubber production from this type of Dandelion. Perhaps the most ambitious one is the EU research project, DRIVE4EU. A consortium of more than 10 research institutes and industrial partners from 7 countries, make effort to breed, cultivate, harvest and store the dandelion and subsequently, refine, test and apply the Natural Rubber from TKS into end products. Reflection by investigation of sustainability and economic viability is part of the process. It is too early to call it a success and harvest the credits, but the road towards is an interesting one.    

Time
17.15

Author(s)
Aperatief met aansluitend diner

Subject


 Seminar schedule